Over Muse

Muse – Mensen & musea opereert op het snijvlak van publiek en erfgoed, met een sterke nadruk op participatie, co-creatie en experiment.

We werken met en voor culturele organisaties die hun publieksaanbod willen verbeteren, zowel online als op locatie. Muse – Mensen & musea combineert erfgoedpraktijk met theoretische onderbouwing. Ons portfolio bestaat uit drie elementen: Doen, Denken en Delen.

 

Doen

We werken samen met culturele organisaties aan een beter publieksaanbod. Hierbij hechten we veel waarde aan de overdracht van kennis en vaardigheden. Samen met een internationale partner organiseren we innovatieworkshops. Hierin leer je de vaardigheden waarmee je zelf innovatieve projecten en experimenten kunt ontwerpen en uitvoeren. Ook verzorgen we creatieve workshops voor projectteams, bijvoorbeeld als kick-off van een project of subsidieaanvraag.

Daarnaast leveren we participatieve projecten en activiteiten voor organisaties die daar zelf de vaardigheden of capaciteit niet voor hebben. Ook hier zijn samenwerking en kennisoverdracht onze kernwaarden.

 

Denken

We begeleide en adviseren organisaties die hun missie willen aanscherpen of een publieksstrategie willen ontwikkelen.

Ook doen we onderzoek ter voorbereiding, of als evaluatie, van projecten en producten. We hebben onder andere ervaring met het testen en aanscherpen van overdrachtsmiddelen en het in kaart brengen van de wensen van (nieuwe) doelgroepen.

 

Delen

We vinden het belangrijk onze kennis en ervaring te delen. We schrijven artikelen voor academische en vaktijdschriften en geven lezingen op conferenties in binnen- en buitenland. Op onze blog delen we tips en reflecteren we op nieuwe ontwikkelingen in erfgoedland.

 


 

Over Merel van der Vaart

Mijn werk wordt gevoed door een brede interesse in sociale interactie, outreach, co-productie en participatie. De publiekgerichte projecten die ik ontwikkel gaan uit van de kracht van collecties én de interesse en behoeftes van bezoekers. Ik zie het museum, het archief en de historische site als plekken waar mensen worden uitgenodigd en uitgedaagd om een breed scala aan creatieve, sociale en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Vaak verenigt mijn werk historisch onderzoek, de kracht van verhalen en de magie van het authentieke object met de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van bezoekers.

In mijn vroege werk als workshopbegeleider, gids en museumdocent had ik de luxe veel contact te hebben met bezoekers. Daarna maakte ik de overstap naar het ontwikkelen van tentoonstellingen en participatieve projecten, zowel in het museum als online. Ik werkte een aantal jaar in Engeland, onder andere als onderzoeksassistent aan het departement Museum Studies van de universiteit van Leicester en als Associate Curator in het Science Museum in Londen. Momenteel doe ik promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar de rol van digitale media bij de interactie tussen bezoeker en object.

Je vindt Muse – Mensen & musea op  LinkedInTwitter, Instagram & Facebook.

Doe je niet aan social media, of wil je een langer verhaal kwijt? Dan kun je het contactformulier  invullen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

 

 

Muse – Mensen & musea staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68569289.
Voorheen heette het mumeducatie.nl, in 2005 opgericht door Madelon van Schoonhoven, Wyke Sybesma en Merel van der Vaart.