Museumparticipatie: Deelnemers rekruteren

Zowel online als in tentoonstellingen willen steeds meer musea het publiek de mogelijkheid geven om niet alleen te consumeren, maar ook te participeren. Mensen worden uitgenodigd hun mening, ideeën en creativiteit te delen met het museum en met andere bezoekers. Ook tijdens de ontwikkeling van tentoonstellingen kan worden samen gewerkt met het publiek. Het is een fantastische manier om nieuwe en bestaande doelgroepen bij het museum te betrekken en biedt een mogelijkheid om originele verhalen en ideeën het museum binnen te halen. Het ontwikkelen en draaien van een succesvol participatief project vergt een gedegen voorbereiding en een van de grootste uitdagingen dient zich aan nog voordat het project goed en wel van start is gegaan: Er moeten participanten geworven worden.

Deelnemersprofiel
De rekrutering is altijd spannend, en in de meeste gevallen een langdurig proces. Neem dus voldoende tijd om participanten te vinden. Er zijn verschillende methodes om deelnemers te rekruteren. Een goed hulpmiddel om te bepalen welke methode het meest geschikt zal zijn is het maken van een deelnemersprofiel. Vraag jezelf af met wie je precies samen wilt werken. In welke leeftijdscategorie zitten ze? Wonen ze dichtbij? Kennen ze het museum al, of wil je een nieuwe doelgroep aantrekken? Wonen ze in een bepaalde wijk? Hebben ze specifieke kennis over het onderwerp dat je wilt behandelen? Hoe gedetailleerder je profiel, en hoe beter je weet welke eigenschappen het belangrijkst zijn, hoe makkelijker het zal zijn om te bedenken waar je je doelgroep kunt vinden.

Hulp is nabij
Wanneer je een profiel hebt samengesteld is het tijd om je af te vragen of er misschien iemand is die je kan helpen je doelgroep te bereiken. Wanneer je met jongeren wilt werken kun je die wellicht bereiken via een jeugdvereniging. Een voordeel van deze werkwijze is dat de meeste van je deelnemers elkaar al zullen kennen. De deelnemers zijn ook al gewend om op een bepaald moment in de week samen te komen, wat het makkelijker zal maken om een tijd te vinden waarop iedereen beschikbaar is. Nadeel kan zijn dat de jongeren vaak om een bepaalde reden samen komen. Ze zijn bijvoorbeeld een scouting groep. Misschien zul je de inhoud van je project aan moeten passen aan de bijeenkomsten waar de jongeren aan gewend zijn.

Er zijn vele andere organisaties die je zouden kunnen helpen om participanten te vinden: buurtverenigingen, scholen, een lokale moskee of kerk, of het plaatselijke bejaardentehuis. Afhankelijk van het deelnemersprofiel kun je een of meerdere van deze organisaties benaderen. Wanneer je wilt werken met mensen met kennis over een specifiek onderwerp kunnen hobbyclubs een bijzonder nuttige rol vervullen. Toen het Science Museumin Londen samen wilde werken met mensen die veel verstand hadden van oude radio’s nam het bijvoorbeeld contact op met de British Vintage Wireless Society, een groep mannen die samen oude radio’s restaureren en onderzoeken.

Social Media
Voor bepaalde doelgroepen kunnen ook social media een goed rekruteringsmiddel zijn. Bedenk van tevoren wel goed of het waarschijnlijk is of je doelgroep social media gebruikt. Het is immers zonde tijd te stoppen in een zoektocht die niets op zal leveren. Zelf werkte ik bij het Science Museum aan een project waarbij we samen wilde werken met mensen die verstand hadden van de geschiedenis van elektronische muziek, maar die ook zelf muzikant waren. De rekrutering hiervoor kende verschillende fases. Nadat we hadden bedacht wat voor deelnemers we zochten schreven we een blog post waarin we het deelnemersprofiel beschreven, maar ook duidelijk aangaven wat we van plan waren en hoeveel tijd het project van de deelnemers zou vragen. Toen de blog post online stond hebben we hier via social media bekendheid aan gegeven, maar we hebben ook specialistische online media benaderd, zoals muziektijdschriften, prominente bloggers en discussie fora.

Het is goed om intern vooraf te bespreken wat de noodscenario’s zullen zijn als je helemaal geen of juist heel erg veel reacties zult ontvangen. Geef echter niet bij voorbaat al op. Vrijwel elke doelgroep kan bij het museum betrokken worden als je van tevoren goed bedenkt wie ze zijn, waar je ze zou kunnen vinden en wie je kan helpen ze te rekruteren. Een succesvol project werkt met een doelgroep die er goed bij past, niet per definitie met de doelgroep die het makkelijkst te benaderen is.

Trackbacks & Pings

Schrijf een reactie.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *