Huis van Bewaring

Ter ere van het thema de Kunst van het Bewaren van het museumweekend 2005 ontwikkelde Huis Van Gijn het boekje ‘Het Huis van Bewaring – hoe een woonhuis een museum werd’. Het boekje dat gratis door bezoekers kon worden meegenomen vertelt over de conservering en restauratie van het huis van Simon van Gijn. Hoewel het boekje een aantal basis conserveringsregels behandelt, gaat het vooral in op de conservering en restauratie van bepaalde museumruimtes. Daarmee biedt het boekje een aanvulling op de informatie die in de verschillende museumruimtes beschikbaar is. Lees verder

Tentoonstellingstekstboekjes

Wordt de museumbezoeker vaker met een tekstboekje in de hand de tentoonstelling ingestuurd of lijkt dat maar zo? Maar wat is nu eigenlijk een tentoonstellingstekstboekje en waarom wordt dit overdrachtsmiddel gebruikt? Met behulp van de volgende deelvragen zal er geprobeerd worden een antwoord te vinden: wat voor soort groepen teksten staan er in?; hoe zien tekstboekjes er uit?; welke doelen hebben de tekstboekjes?; wat vindt de bezoeker er van?; wat zijn de voor- en de nadelen?
Lees verder