Huis van Bewaring

Ter ere van het thema de Kunst van het Bewaren van het museumweekend 2005 ontwikkelde Huis Van Gijn het boekje ‘Het Huis van Bewaring – hoe een woonhuis een museum werd’. Het boekje dat gratis door bezoekers kon worden meegenomen vertelt over de conservering en restauratie van het huis van Simon van Gijn. Hoewel het boekje een aantal basis conserveringsregels behandelt, gaat het vooral in op de conservering en restauratie van bepaalde museumruimtes. Daarmee biedt het boekje een aanvulling op de informatie die in de verschillende museumruimtes beschikbaar is. Daarnaast bevat het een groot aantal anekdotes en een beschrijving van het pand toen het nog een woonhuis was. Hoe rook het er? Welke geluiden waren er te horen, maar zijn in de museale omgeving verdwenen? De tekst die vertelt hoe de transformatie van woonhuis tot museum  tot stand is gekomen, is geschreven in een stijl die de fantasie van de lezer op moet wekken. Hierdoor wordt de beleving groter en waant de bezoeker zich terug in het huis van voor de musealisering. 

Het thema van het Museumweekend wordt ingeleid met twee teksten over conservering en de grote restauratie die plaats vond in 1999-2001. Naast algemene informatie over museumconservatie wordt stilgestaan bij de gevaren van droogte, vochtigheid, trillingen en ongedierte. Ook wordt gevraagd nergens aan te komen, hoe groot de verleiding ook is. Restauratie 1999-2001 geeft aan welke aanpassingen en verbouwingen er hebben plaatsgevonden om het huis in originele staat terug te brengen. 
Daarna worden acht ruimtes besproken met elk een eigen thema: authenticiteit, trillingen en droogte, licht, museumklimaat, bewaren en beschermen, aanraken, slijtage, slopen/afbreken. De begrippen ‘restauratie’ en ‘reconstrueren’ komen bijna bij elk thema terug. Met het boekje Het Huis van Bewaring is getracht bezoekers een kijkje achter de schermen te geven, maar het is ook een poging om bezoekers bewust te maken van de gelaagdheid van het huis zoals dat tegenwoordig in museale context wordt gepresenteerd.

Het Huis van Bewaring – hoe een woonhuis een museum werd kwam tot stand in samenwerking met puntpixel

Huis Van Gijn

Schrijf een reactie.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *