10 jaar museumeducatie.nl

We bestaan deze maand 10 jaar!

We weten de datum niet meer precies, maar ergens in mei 2005 kregen Wyke Sybesma, Madelon van Schoonhoven en Merel van der Vaart het webadres www.museumeducatie.nl in handen. Alledrie waren we bijna afgestudeerd aan de Reinwardt Academie met de hoofdrichting Publieksbegeleiding onder de bezielende leiding van Nico Halbertsma. Tijdens onze studie hadden onze docenten, met Nico voorop, ons bij veel musea in binnen- en buitenland in de keuken laten kijken. Inspirerende museumprofessionals vertelden ons over hun drijfveren, hun ervaring en de projecten die ze ontwikkelden. Na verloop van tijd ontdekten we echter dat veel van hen in relatieve isolatie hun werk deden. Wij konden met al deze mensen in gesprek, maar om met elkaar te praten ontbrak in veel gevallen simpelweg de tijd. Daarnaast kregen wij veel informatie over educatieve en museologische theorieën die voor het werkveld niet of moeilijk toegankelijk was. Hieruit ontstond museumeducatie.nl.

We wilden een website ontwikkelen waar museummedewerkers informatie én inspiratie zouden kunnen vinden over het werken met verschillende doelgroepen, het opzetten van nieuwe projecten of het ontwikkelen van nieuwe museumpraktijk. We wilden een online plek creëren waar museumtheorie en -praktijk elkaar zouden ontmoeten. We wilden delen en, idealiter, de museumwereld aanzetten om ook meer met elkaar te delen, om ervaringen en geleerde lessen niet binnen de museummuren te houden, zodat we samen als sector konden groeien, relevant konden blijven en altijd op zoek konden blijven naar vernieuwing.

Inmiddels heeft Madelon zich gespecialiseerd in natuur- en milieu educatie en werkt bij de Helderse Vallei. Wyke is conservator van misschien wel het mooiste historische huismuseum van Nederland: Huis Van Gijn. Merel is na een paar jaar Engeland terug in Nederland als promovenda bij de UvA en het Allard Pierson Museum waar ze onderzoek doet naar het gebruik van digitale media in het museum en de manier waarop ze de objectbeleving kunnen versterken.

Schrijven voor, en heel soms spreken namens, museumeducatie.nl deden we altijd ‘erbij’, omdat we het belangrijk en leuk vonden. Dat is nog steeds het geval. En het werd er niet makkelijker op om er tijd voor te maken, naarmate die andere banen groter werden en meer verantwoordelijkheden met zich meebrachten. Onze motivatie is echter nog steeds hetzelfde: Delen wat wij en onze collega’s in het (inter)nationale werkveld leren en reflecteren op wat er in de museumwereld gebeurt. Dat doen we inmiddels niet alleen via de website, maar ook via Twitter. De website zelf is met de tijd flink veranderd. In 2005 begonnen we met een zelf geprogrammeerde website, die er ongeveer zo uitzag. Inmiddels is de website een stuk minder blauw én er is een nieuw logo, maar echt af zal hij nooit zijn.

Zoals de website langzaam zal blijven veranderen, is ook de thematiek de we bespreken over de jaren veranderd. Hoewel we altijd al een holistische benadering van ‘educatie’ prefereerden en ons meer verbonden voelden met het engelse woord learning in plaats van education, is er zeker de laatste jaren een duidelijke verschuiving geweest naar de bezoekersbeleving en wat in Vlaanderen zo mooi Publiekswerking heet. Ook is het gebruik van digitale media een steeds prominentere plaats in gaan nemen.

We hopen dat ook de komende jaren de inhoud van deze website, dit platform, de ontwikkelingen in het museumveld zal blijven weerspiegelen, dat de website nooit ‘af’ zal zijn, maar in beweging zal blijven, zoals de musea zelf, die zich steeds opnieuw zullen moeten blijven uitvinden om relevant te zijn en blijven binnen de samenleving waar ze deel van uitmaken.

Hierbij willen we iedereen die over de jaren contact met ons zocht, om met ons te praten, vragen te stellen of ervaringen te delen, van harte bedanken. Het is fijn om te merken dat je niet in isolatie werkt en er anderen zijn met dezelfde vragen, dilemma’s en ervaringen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een educatief programma, het bereiken van net die ene doelgroep of het opzetten van een outreach project. Wij zullen blijven delen. Deel vooral met ons mee!