Museumeducatie.nl wordt Muse

Al meer dan 10 jaar reflecteert museumeducatie.nl op de publieksgerichte museumpraktijk. Er is in die tijd veel veranderd, maar er bleken twee constanten te zijn. Twee constanten in de vorm van misverstanden wel te verstaan. Ten eerste bleek het begrip ‘educatie’ voor heel wat onduidelijkheid te zorgen. Afhankelijk van wie ik sprak, werd educatie gezien als museumprogramma’s voor scholen, of als al het didactische materiaal dat door musea wordt ontwikkeld. Zelden werd het geïnterpreteerd als al het publieksgericht werk waar museumeducatie.nl voor staat, van gastvrije inrichting en goede toegankelijkheid tot speciale programma’s en goedgeschreven tekstbordjes. Het tweede misverstand werd veroorzaakt door de toevoeging ‘.nl’. Van een website groeide museumeducatie.nl namelijk langzaam uit tot een bedrijfje, maar een bedrijfsnaam die eindigt op ‘.nl’ kan anno 2016 écht niet meer en is bovendien erg lastig uit te leggen.

 

Daarom is er nu Muse. Het is de naam van het bedrijf, terwijl die prachtige URL behouden blijft. Muse, met de de kop en de kont van museumeducatie en de nadruk op ‘us’, wij samen. Wij samen, de mensen die werken in musea die door het delen van onze ervaringen de sector als geheel mooier en beter kunnen maken. Maar ook: Wij samen, de culturele professionals en onze bezoekers, klanten en fans. Samen bepalen we de waarde van ons cultureel erfgoed en samen creëren we onvergetelijke museumervaringen. Muse gaat over mensen en musea. De naam verandert, de waarden blijven hetzelfde. Het prachtige logo is wederom ontworpen door de vrienden van PUNTPIXEL, waarvoor dank!